Annuleringsbeleid

Herroepingsrecht

U hebt het recht een online, telefonisch of per post gesloten koopovereenkomst binnen dertig dagen (30 dagen retourrecht) zonder opgave van redenen te ontbinden. De herroepingstermijn bedraagt 30 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Wahdat Trading GmbH, Am Sandtorkai 25, 20457 Hamburg, e-mail: info@rugway.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de intrekking

Als u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. In geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. U moet de goederen onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons de herroeping van dit contract meedeelt, aan ons (Wahdat Trading GmbH, Am Sandtorkai 25, 20457 Hamburg) terugzenden of overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. Wij dragen de kosten voor het terugzenden van de goederen (gratis retourzending) binnen de EU en Zwitserland en Noorwegen. U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

Modelformulier voor annulering

Als u het contract wilt opzeggen, moet u dit formulier invullen en terugsturen.

 

To
Wahdat Trading GmbH

Am Sandtorkai 25

20457 Hamburg

 

I/we hereby revoke the contract concluded by me/us for the purchase of the following goods:


Article number:
Size:
Price incl. VAT:


Ordered on:                                   ____________________
Order number or invoice number: ____________________
Name:                                            ____________________

 

________________________________________________________

Signature of the consumer(s)

 

_________________________

Date

Recent bekeken
Rugway Store

Heb je advies nodig?

Bezoek ons in de Speicherstadt van Hamburg!

of bel:

+49 (0) 40 36 90 19 42
Trusted Shops
Veilig winkelen dankzij Trusted Shops certificaat
SSL
Uw gegevens zijn veilig bij ons en worden SSL-gecodeerd verzonden.
Carefair
Gecontroleerde herkomst van onze producten - wij zijn lid van Care & Fair